تاريخ : شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰

هسته اصلی شادمانه زندگی کردن:
*احساس رضایتمندی*
اهداف و خواسته های خود را قابل دسترس و اصولی برنامه ریزی کنیم تا از ترس نرسیدن به آنها ، شادمانه زندگی کردن را از خود دور نکنیم.ارسال توسط ناصر خدابنده لو

اسلایدر

دانلود فیلم